Opravy a montáže strojních a technologických zařízení

V části průmyslového servisu realizujeme činnosti v oblasti běžné údržby a oprav a prací při odstávkách provozů. Součástí realizací jsou demontážní a montážní práce včetně svářečských prací a prefabrikací potrubních dílů.

Na základě dodané či námi zpracované dokumentace realizujeme rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení a staveb, tak dodávky nových investičních celků.

Ve vyšších dodavatelských funkcích zajišťujeme a koordinujeme činnosti subdodavatelů. Spolupracujeme pouze s prověřenými společnostmi splňujícími nejpřísnější kritéria kvality dodávek, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Jsme plně certifikovanou společností se všemi platnými oprávněními a certifikacemi pro nabízené realizace.